Priser og fakturering

Alle oplyste priser på aftaler, hjemmeside, mails m.m. er eksklusiv moms. Fakturering sker efter kunden har godkendt første udkast til design/annoncer, dog maks. 10 arbejdsdage fra modtagelse. Alle faktura sendes med otte dages forfald medmindre andet er skriftligt aftalt.

Google G Suite og hosting

Best One A/S vil udelukkende stå for at få G-Suite kontoen op at køre og at denne er funktionsdygtig og yder derfor ikke efterfølgende support på hverken G-suite, mailklienter (outlook, mac mail m.m.). Best One A/S leverer de nødvendige oplysninger for at opsætte e-mail adresser i en anden mailklient (Outlook, Mac Mail m.m.) såfremt kunden ikke ønsker at bruge Gmails eget mailsystem, men kunden sørger selv for at lave denne opsætning.

Best One A/S migrerer kundens tidligere mails, kontakter, kalender m.m. i det omfang det er teknisk muligt og kan ikke stilles til ansvar for evt. tab forbundet med mails, der som følge af migrereringen forsvinder, bliver slettet eller lign.

Best One A/S bruger Google G Suites indbyggede migreringsværktøj til at flytte mails fra den gamle mailserver til den nye G Suite. Hvis migreringsværktøjet ikke kan foretage denne flytning, er det kundens ansvar at få flyttet de ønskede mails med over – Best One A/S kan vejlede om denne proces men står ikke til ansvar for resultatet eller eventuelle fejl. Kunden kan bede Best One A/S om at få et tilbud på en manuel migrering, hvilket afregnes med timepris.

Best One A/S garanterer ikke at kundens mappestruktur forbliver som den er inden flytning til G-Suite og det må forventes at strukturen ændres. Det er altid muligt at oprette nye mapper, men rækkefølgen må forventes at være ændret i en evt. mailklient (outlook, mac mail, m.m.)

Best One A/S sørger for opsætningen af G Suite via en 14 dages prøveperiode hos Google. Kunden skal indtaste faktureringsoplysninger til Google inden de 14 dage er omme – ellers vil Google blokere G Suite indtil betalingsoplysningerne er indtastet.

Best One A/S kan ikke stilles til ansvar overfor evt. tab forbundet med evt. nedetid på mail.

Særskilte udgifter til Google for løbende opretholdelse af aktiviteterne i G-Suite afholdes af kunden selv og er ikke inkluderet i den samlede pris. Indbetaling af disse foregår via automatisk indbetaling med internationalt kreditkort (MasterCard, American Express og Visa) direkte til Google via G-Suite-kontoen. Best One A/S foretager ingen dispositioner på kundens vegne, herunder opsigelse, annullering eller andet, ved øvrige leverandører.

Såfremt kunden har egen server til mails, hostet mails hos anden udbyder, eller lign., er det kundens eget ansvar at disse services opretholdes, herunder også evt. administration af DNS, domæne eller lign.

Specialudviklede løsninger

Kunder med en supportaftale får lavet rettelser og justering på hjemmesiden uden yderligere beregning. Såfremt en kunde har fået lavet en specialudviklet løsning, og der skal laves rettelser, ændringer eller videreudvikling efter godkendelse, vil dette blive faktureret som videreudvikling på timepris.

Registrering af domænenavn

Registreringen af domænenavn sker ved tredjepart og er først endelig når kunden har modtaget bekræftelse fra registrator. Det første års domæneafgift er inkluderet i registreringen og herefter afholder kunden selv beløbet til opretholdelse af domænennavn(e). Best One A/S registrerer domænet i kundens eget navn.

Ansvarsfraskrivelse vedr. GDPR

Best One A/S kan ikke stilles til ansvar overfor evt. manglende overholdelse af EU-lovgivning vedr. GDPR, herunder behandling og opbevaring af persondata modtaget via en ydelse fra Best One A/S, herunder bl.a. kontaktformular fra hjemmeside, mail, Facebook annoncering og/eller Google annoncering.

Best One A/S har udarbejdet en standard-databehandler aftale der frit kan hentes her.

Ansvarsfraskrivelse vedr. systemer og servere

Best One A/S tilstræber sig at alle systemer og servere altid er fuld funktionsdygtige. Best One A/S fraskriver sig ethvert ansvar for tab, ved eventuel nedetid eller mangler hos Best One A/S leverandører eller øvrige tredjemands forhold. Best One A/S forbeholder sig retten til at foretage opdateringer, reparationer eller lign. med driftsstop til følge. I sådanne tilfælde bestræber Best One A/S sig på at give besked via www.best-one.dk eller pr. mail. 

Best One A/S har til hensigt at levere alt modtagelse af mails/henvendelser/forespørgsler via eventuelle kontaktformularer men fraskriver sig ethvert ansvar for manglende modtagelse af henvendelser og kan ikke holdes til ansvar for evt. tab.

Redelegeres et domænenavn kan Best One A/S ikke holdes til ansvar for et eventuelt tab af data, herunder mails, materiale og lign. 

Best One A/S fraskriver sig ansvar for force-majeure forhold, der ligger uden for Best One A/S kontrol og som Best One A/S ikke kunne havde taget højde for. 

Best One A/S kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for indirekte tab herunder; datatab, tab af mulig fortjeneste, driftstab eller øvrige tab.
Anvendes der et søgeord i kundens annoncering eller på hjemmesiden, der er i strid med markedsføringsloven, eller på anden måde krænker en tredjemands immaterielle rettigheder, kan Best One A/S ikke gøres erstatningsansvarlig herfor.

Opsigelse

Aftalen er gældende for det antal måneder angivet på den indgået aftale, aftalen fortsætter automatisk med samme antal måneder medmindre kunden opsiger skriftligt med et varsel på minimum 30 dage før udløb, opsigelser modtages kun skriftligt via anbefalet brev eller mail til info@best-one.dk.

Best One A/S kan til hver en tid opsige en aftale med 30 dages varsel, eventuelt forudbetalt beløb vil blive tilbageført til kunden, ud fra en beregning foretaget af Best One A/S hvor der bl.a. tages væsentlig højde for tidsforbrug.

Opsiges en aftale vil manglende faktureret periode i forlængelse af opsigelsen blive faktureret, uanset hvilke betalingsaftaler der tidligere er indgået.

Udlevering af login og overlevering af konti m.m.:

Kunden har i perioden adgang til konti for sine services (herunder bl.a. WordPress bruger, Google Adwords, Google Analytics, Facebook annoncekonto etc.) Ved evt. ophørt samarbejde kan kunden anmode om at få overleveret sine konti inden aftalens udløb, dette gøres som en del af aftalen uden beregning, dog kun i det omfang hvor det teknisk muligt og sker udelukkende på kundens opfordring. Skulle en kunde henvende sig efter udløb og bede om overlevering, kan Best One A/S uden årsag afvise og kan ligeledes ikke stilles til ansvar for evt. tabt data og tab forbundet hermed.

Særligt ved udlevering af Google Analytics ejendom: Skulle en kunde ønske at få flyttet Google Analytics ejendommen til en særskilt konto, vil Best One A/S oprette denne og efterfølgende sende logininformationerne til kunden, Best One A/S vil i sådan et tilfælde tage et administrationsgebyr på 1.000,- + moms, beløbet skal forudbetales

Kunden vil først få tildelt adgang når Best One A/S har modtaget betaling for tilkøbte services medmindre andet er skriftligt aftalt.

Ophavsretten og evt. ejerskab af konti, annoncer, billeder, hjemmesidedesign, tekster og lign. tilfalder først kunden når det fulde faktureret beløb er betalt.

Der gives hverken adgang til database eller FTP for vores hostede hjemmesider. Vi kan dog udlevere installationsfilerne samt database som .zip filer.

Kunden har mulighed for at få oprettet en bruger til at se og redigere indholdet på hjemmesiden. Kunden får brugerrettigheder som “redaktør” hvilket giver mulighed for at redigere i hjemmesidens tekster, indlæg, billeder m.m, men ikke slette vigtige filer eller plugins. Ønsker kunden at få brugerrettigheder som “administrator” og dermed få fuld adgang til hjemmesidens system, er kunden selv ansvarlig for alle ændringer samt installering af plug-ins. Skulle det være nødvendigt at genskabe hjemmesiden på baggrund af fejl fra kundens side, vil en eventuel genskabelse af hjemmesiden koste 1.000,- + moms pr. gang og sker kun ved forudbetaling.

Hjemmeside browsere og skærmstørrelser

Alle hjemmesider laves i en responsive design som betyder at de tilpasses forskellige skærmstørrelser. Best One A/S laver hjemmesider som tilpasses de nyeste smartphones (etc. iPhone 6,7,8,10,X), tablets (iPad landscape/portrait) samt forskellige desktop størrelser (1440 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1080).

Best One A/S’ hjemmesider understøttes af de nyeste versioner af Google Chrome, Mozilla Firefox og Safari. Ældre versioner eller andre browsere kan Best One A/S ikke garantere eller supportere.

Misligeholdelse

Misligeholdes aftalen herunder betalingsbetingelser, brud på dansk lovgivning, krænkende adfærd eller anden handling, der på nogen måde skader Best One A/S eller andre, vil services herunder også evt. mailhosting uden varsel blive lukket. Først når forholdene er bragt i orden og Best One A/S har sikret sig at det ikke gentager sig, vil der blive åbnet op for de tilkøbte services. I tilfælde af lukning af services kan Best One A/S ikke stilles til ansvar for evt. tab, dette gælder også evt. tab for tredjemand.

Alle henvendelser angående ovenstående punkter behandles hurtigst muligt men der kan forekomme behandlingstid på op til 5 arbejdsdage.

Opdateret: 01.01.2019

Hosting og sikkerhed

Hos Best One er vores mål at skabe succes for vores kunder. Foruden vores arbejde med at udvikle flotte og brugervenlige hjemmesider der konverterer, tager vi også vores hosting og sikkerhed meget alvorligt. Det betyder at vi er nødsaget til at tage nogle forholdsregler og sætte nogle begrænsninger for at fremme sikkerheden og sikre vores kunders hjemmesider.

Vi tillader ikke administratoradgang
Vores hostingaftale inkluderer fri support af tekster og billeder på hjemmesiden, hvorfor størstedelen af vores kunder ikke behøver et brugerlogin. En del af vores kunder ønsker at have muligheden for selv at redigere indhold, hvortil vi opretter brugere med redaktøradgang således at de får adgang til sidens indhold men ikke de vigtige indstillinger eller mulighed for at tilføje og fjerne vigtige komponenter.

Hvis en kunde ikke kan undvære administratoradgang, kan hjemmesiden ikke længere hostes på Best Ones servere, da vi ikke længere kan stå på mål for hvilke ændringer og indgreb, der foretages på hjemmesiden.

Vi tillader ikke FTP eller database adgang
Det er ikke muligt at få adgang til hjemmesiden filer eller database. Det er muligt at få tilsendt filer og database separat, men der gives ikke adgang til hverken filer eller database på vores server. Ønsker kunden at flytte hjemmesiden til anden hosting, udleverer vi naturligvis disse.

Vi tillader ikke eksterne løsninger, indlejringer, plugins eller lign.
Det er ikke mulig at få installeret eksterne plugin eller få tredjepart til at videreudvikle på hjemmesiden så længe siden er hostet hos Best One. Dette kræver at administratoradgang og/eller FTP og databaseadgang, hvilket ikke er en mulighed som beskrevet i foregående afsnit. Vi kan ikke stå på mål for løsninger produceret af eksterne udviklere eller garantere at disse ikke vil skabe tekniske problemer på vores platform. Hvis en kunde ikke kan undvære integration eller indlejring af et eksternt system, kan hjemmesiden ikke hostes på Best Ones servere og skal dermed flyttes til anden hosting platform.

Opdateret: 31.08.2020