Ring nuTeamet
Ring til os på
71 99 77 11

Forretningsbetingelser

Google G Suite

Best One A/S vil udelukkende stå for at få G-Suite kontoen op at køre og at denne er funktionsdygtig og yder derfor ikke efterfølgende support på hverken G-suite, mailklienter (outlook, mac mail m.m.). Best One A/S leverer de nødvendige oplysninger for at opsætte e-mail adresser i en anden mailklient (Outlook, Mac Mail m.m.) såfremt kunden ikke ønsker at bruge Gmails eget mailsystem, men kunden sørger selv for at lave denne opsætning.

Best One A/S migrerer kundens tidligere mails, kontakter, kalender m.m. i det omfang det er teknisk muligt og kan ikke stilles til ansvar for evt. tab forbundet med mails, der som følge af migrereringen forsvinder, bliver slettet eller lign.

Best One A/S garanterer ikke at kundens mappestruktur forbliver som den er inden flytning til G-Suite og det må forventes at strukturen ændres. Det er altid muligt at oprette nye mapper, men rækkefølgenden må forventes at være ændret i en evt. mailklient (outlook, mac mail, m.m.)

Best One A/S sørger for opsætningen af G Suite via en 14 dages prøveperiode hos Google. Kunden skal indtaste faktureringsoplysninger til Google inden de 14 dage er omme – ellers vil Google blokere G Suite indtil betalingsoplysningerne er indtastet.

Særskilte udgifter til Google for løbende opretholdelse af aktiviteterne i G-Suite afholdes af kunden selv og er ikke inkluderet i den samlede pris. Indbetaling af disse foregår via automatisk indbetaling med internationalt kreditkort (MasterCard, American Express og Visa) direkte til Google via G-Suite-kontoen. Best One A/S foretager ingen dispositioner på kundens vegne, herunder opsigelse, annullering eller andet, ved øvrige leverandører.