Google G Suite og Hosting

Best One A/S vil udelukkende stå for at få G-Suite kontoen op at køre og at denne er funktionsdygtig og yder derfor ikke efterfølgende support på hverken G-suite, mailklienter (outlook, mac mail m.m.). Best One A/S leverer de nødvendige oplysninger for at opsætte e-mail adresser i en anden mailklient (Outlook, Mac Mail m.m.) såfremt kunden ikke ønsker at bruge Gmails eget mailsystem, men kunden sørger selv for at lave denne opsætning.

Best One A/S migrerer kundens tidligere mails, kontakter, kalender m.m. i det omfang det er teknisk muligt og kan ikke stilles til ansvar for evt. tab forbundet med mails, der som følge af migrereringen forsvinder, bliver slettet eller lign.

Best One A/S bruger Google G Suites indbyggede migreringsværktøj til at flytte mails fra den gamle mailserver til den nye G Suite. Hvis migreringsværktøjet ikke kan foretage denne flytning, er det kundens ansvar at få flyttet de ønskede mails med over – Best One A/S kan vejlede om denne proces men står ikke til ansvar for resultatet eller eventuelle fejl. Kunden kan bede Best One A/S om at få et tilbud på en manuel migrering, hvilket afregnes med timepris.

Best One A/S garanterer ikke at kundens mappestruktur forbliver som den er inden flytning til G-Suite og det må forventes at strukturen ændres. Det er altid muligt at oprette nye mapper, men rækkefølgenden må forventes at være ændret i en evt. mailklient (outlook, mac mail, m.m.)

Best One A/S sørger for opsætningen af G Suite via en 14 dages prøveperiode hos Google. Kunden skal indtaste faktureringsoplysninger til Google inden de 14 dage er omme – ellers vil Google blokere G Suite indtil betalingsoplysningerne er indtastet.

Best One A/S kan ikke stilles til ansvar overfor evt. tab forbundet med evt. nedetid på mail.

Særskilte udgifter til Google for løbende opretholdelse af aktiviteterne i G-Suite afholdes af kunden selv og er ikke inkluderet i den samlede pris. Indbetaling af disse foregår via automatisk indbetaling med internationalt kreditkort (MasterCard, American Express og Visa) direkte til Google via G-Suite-kontoen. Best One A/S foretager ingen dispositioner på kundens vegne, herunder opsigelse, annullering eller andet, ved øvrige leverandører.

Såfremt kunden har egen server til mails, hostet mails hos anden udbyder, eller lign., er det kundens eget ansvar at disse services opretholdes, herunder også evt. administration af DNS, domæne eller lign.

Specialudviklede løsninger

Kunder med en supportaftale få laver rettelser og justering på hjemmesiden uden yderligere beregning. Såfremt en kunde har få lavet en specialudviklet løsning, og der skal lave rettelser, ændringer eller videreudvikling efter godkendelse, vil dette blive faktureret som videreudvikling på timepris.

Registrering af domænenavn

Registreringen af domænenavn sker ved tredjepart og er først endelig når kunden har modtaget bekræftelse fra registrator. Det første års domæneafgift er inkluderet i registreringen og herefter afholder kunden selv beløbet til opretholdelse af domænennavn(e). Best One A/S registrerer domænet i kundens eget navn.

Ansvarsfraskrivelse vedr. GDPR

Best One A/S kan ikke stilles til ansvar overfor evt. manglende overholdelse af EU-lovgivning vedr. GDPR, herunder behandling og opbevaring af persondata modtaget via en ydelse fra Best One A/S, herunder bl.a. kontaktformular fra hjemmeside, mail, Facebook annoncering og/eller Google annoncering.

Best One A/S har udarbejdet en standard-databehandler aftale der frit kan hentes her.

Opsigelse

Aftalen er gældende for det antal måneder angivet på den indgået aftale, aftalen fortsætter automatisk med samme antal måneder medmindre kunden opsiger skriftligt med et varsel på minimum 30 dage før udløb, opsigelser modtages kun skriftligt via anbefalet brev eller mail til info@best-one.dk.
Best One A/S kan til hver en tid opsige en aftale med 30 dages varsel, evt. forudbetalt beløb vil blive tilbageført til kunden, udfra en beregning foretaget af Best One A/S hvor der bl.a. tages væsentlig højde for tidsforbrug.

Udlevering af login og overlevering af konti m.m.:

Kunden har i perioden adgang til konti for sine services (herunder bl.a. WordPress bruger, Google Adwords, Google Analytics, Facebook annoncekonto etc.) Ved evt. ophørt samarbejde kan kunden anmode om at få overleveret sine konti inden aftalens udløb, dette gøres som en del af aftalen uden beregning, dog kun i det omfang hvor det teknisk muligt og sker udelukkende på kundens opfordring. Skulle en kunde henvende sig efter udløb og bede om overlevering, kan Best One A/S uden årsag afvise og kan ligeledes ikke stilles til ansvar for evt. tabt data og tab forbundet hermed.

Særligt ved udlevering af Google Analytics ejendom: Skulle en kunde ønske at få flyttet Google Analytics ejendommen til en særskilt konto, vil Best One A/S oprette denne og efterfølgende sende logininformationerne til kunden, Best One A/S vil i sådan et tilfælde tage et administrationsgebyr på 1.000,- + moms, beløbet skal forudbetales

Kunden vil først få tildelt adgang når Best One A/S har modtaget betaling for tilkøbte services medmindre andet er skriftligt aftalt.

Ophavsretten på annoncer, billeder, hjemmesidedesign, tekster og lign. tilfalder først kunden når det fulde faktureret beløb er betalt.

Der gives hverken adgang til database eller FTP for vores hostede hjemmesider. Vi kan dog udlevere installationsfilerne samt database som .zip filer.

Kunden har mulighed for at få oprettet en bruger til at se og redigere indholdet på hjemmesiden. Kunden får brugerrettigheder som “redaktør” hvilket giver mulighed for at redigere i hjemmesidens tekster, indlæg, billeder m.m, men ikke slette vigtige filer eller plugins. Ønsker kunden at få brugerrettigheder som “administrator” og dermed få fuld adgang til hjemmesidens system, er kunden selv ansvarlig for alle ændringer samt installering af plug-ins. Skulle det være nødvendigt at genskabe hjemmesiden på baggrund af fejl fra kundens side, vil en evt. genskabelse af hjemmesiden koste 1.000,- + moms pr. gang og sker kun ved forudbetaling.

Misligeholdelse

Misligeholdes aftalen herunder betalingsbetingelser, brud på dansk lovgivning, krænkende adfærd eller anden handling, der på nogen måde skader Best One A/S eller andre, vil services herunder også evt. mailhosting uden varsel blive lukket. Først når forholdene er bragt i orden og Best One A/S har sikret sig at det ikke gentager sig, vil der blive åbnet op for de tilkøbte services. I tilfælde af lukning af services kan Best One A/S ikke stilles til ansvar for evt. tab, dette gælder også evt. tab for tredjemand.

Alle henvendelser angående ovenstående punkter behandles hurtigst muligt men der kan forekomme behandlingstid på op til 5 arbejdsdage.