Ring nuTeamet
Ring til os på
71 99 77 11

Forretningsbetingelser

Google G Suite og Hosting.

Best One A/S vil udelukkende stå for at få G-Suite kontoen op at køre og at denne er funktionsdygtig og yder derfor ikke efterfølgende support på hverken G-suite, mailklienter (outlook, mac mail m.m.). Best One A/S leverer de nødvendige oplysninger for at opsætte e-mail adresser i en anden mailklient (Outlook, Mac Mail m.m.) såfremt kunden ikke ønsker at bruge Gmails eget mailsystem, men kunden sørger selv for at lave denne opsætning.

Best One A/S migrerer kundens tidligere mails, kontakter, kalender m.m. i det omfang det er teknisk muligt og kan ikke stilles til ansvar for evt. tab forbundet med mails, der som følge af migrereringen forsvinder, bliver slettet eller lign.

Best One A/S garanterer ikke at kundens mappestruktur forbliver som den er inden flytning til G-Suite og det må forventes at strukturen ændres. Det er altid muligt at oprette nye mapper, men rækkefølgenden må forventes at være ændret i en evt. mailklient (outlook, mac mail, m.m.)

Best One A/S sørger for opsætningen af G Suite via en 14 dages prøveperiode hos Google. Kunden skal indtaste faktureringsoplysninger til Google inden de 14 dage er omme – ellers vil Google blokere G Suite indtil betalingsoplysningerne er indtastet.

Best One A/S kan ikke stilles til ansvar overfor evt. tab forbundet med evt. nedetid på mail.

Særskilte udgifter til Google for løbende opretholdelse af aktiviteterne i G-Suite afholdes af kunden selv og er ikke inkluderet i den samlede pris. Indbetaling af disse foregår via automatisk indbetaling med internationalt kreditkort (MasterCard, American Express og Visa) direkte til Google via G-Suite-kontoen. Best One A/S foretager ingen dispositioner på kundens vegne, herunder opsigelse, annullering eller andet, ved øvrige leverandører.

Såfremt kunden har egen server til mails, hostet mails hos anden udbyder, eller lign., er det kundens eget ansvar at disse services opretholdes, herunder også evt. administration af DNS, domæne eller lign.

Registrering af domænenavn

Registreringen af domænenavn sker ved tredjepart og er først endelig når kunden har modtaget bekræftelse fra registrator. Det første års domæneafgift er inkluderet i registreringen og herefter afholder kunden selv beløbet til opretholdelse af domænennavn(e). Best One A/S registrerer domænet i kundens eget navn.

Ansvarsfraskrivelse vedr. GDPR

Best One A/S kan ikke stilles til ansvar overfor evt. manglende overholdelse af EU-lovgivning vedr. GDPR, herunder behandling og opbevaring af persondata modtaget via en ydelse fra Best One A/S, herunder bl.a. kontaktformular fra hjemmeside, mail, Facebook annoncering og/eller Google annoncering.

Best One A/S har udarbejdet en databehandler aftale der frit kan hentes her

Opsigelse:
Aftalen er gældende for det antal måneder angivet på den indgået aftale, aftalen fortsætter automatisk med samme antal måneder medmindre kunden opsiger med et varsel på minimum 30 dage før udløb.

Best One A/S kan til hver en tid opsige en aftale med én måneds varsel, evt. forudbetalt beløb vil blive tilbageført til kunden.

Udlevering af login og overlevering af konti m.m.:

Kunden har i perioden adgang til konti for sine services (herunder bl.a. WordPress bruger, Google Adwords, Google Analytics, Facebook Business Manager etc.) Ved evt. ophørt samarbejde kan kunden anmode om at få overleveret sine konti inden aftalens udløb, dette gøres som en del af aftalen uden beregning, dog kun i det omfang hvor det teknisk muligt og sker udelukkende på kundens opfordring. Skulle en kunde henvende sig efter udløb og bede om overlevering, kan Best One A/S uden årsag afvise og kan ligeledes ikke stilles til ansvar for evt. tabt data og tab forbundet hermed.

Kunden vil først få tildelt adgang når Best One A/S har modtaget betaling for tilkøbte services medmindre andet er skriftligt aftalt.

Ophavsretten på annoncer, billeder, hjemmesidedesign, tekster og lign. tilfalder først kunden når det fulde faktureret beløb er betalt.

Misligeholdelse:
Misligeholdes aftalen herunder betalingsbetingelser, brud på dansk lovgivning, krænkende adfærd eller anden handling, der på nogen måde skader Best One A/S eller andre, vil services herunder også evt. mailhosting uden varsel blive lukket. Først når forholdene er bragt i orden og Best One A/S har sikret sig at det ikke gentager sig, vil der blive åbnet op for de tilkøbte services. I tilfælde af lukning af services kan Best One A/S ikke stilles til ansvar for evt. tab, dette gælder også evt. tab for tredjemand.